Политика

Политика за Квалитет

            Техноскоп во целост ја спроведува Политиката за квалитет,која е заснована на  систем ориентиран кон принципите за унапредување на компанијата  преку задоволување на барањата на стандардот ISO 9001:2008, очекувањата на купувачите за квалитетно и навремено исполнување на нивните барања преку понуда на широка и современа палета на производи и  ефeктивно   и ефикасно  решавање  на нивните потреби а  кои се во рамките на дејноста на  Техноскоп.

Грижа за околината

Ние, „Техноскоп Бошко “ДООЕЛ , друштво за трговија на репроматеријали во областа на водовод и тоа цевки, фитинзи, хидрантска опрема, водомери, затворачи и останати репроматеријали и арматури за водовод, , се обврзуваме дека сите активности поврзани со своето работење ги реализираме  согласно клучните принципи за заштита на животната средина кои се :


                                                                                                                              Copyright © 2015 Техноскоп